Πνευματικό Πιστόλι Συρραφής Συρματοκιβωτίων

  • L500mm X H320mm X W235mm
  • Weight 6,60kg
  • Air pressure 6.5 ±0.5 bar
  • 32 ρίψεις /λεπτό
  • Loading capacity 130 shots

Το C-Ringer μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες κατασκευές  που λαμβάνουν χώρα  σε εργοτάξια & χώρους παραγωγής.

Το C-Ring έχει διάμετρο 3 mm, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των συρμάτων συρματοκιβωτίων , με εσωτερική διάμετρο του C Ring όταν είναι κλειστό  έως περίπου 12 mm.

Εφαρμογές: Συρματοκιβώτια , περιφράξεις, οπίσθια στοπ, υλικά κατασκευής, εργασίες προστασίας πρανών , πλέγματα εξαγωνικά με συρματόσχοινα, στερέωση ράβδων σκυροδέματος (παράλληλες) κ.λπ.