ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ NOVA “LUX” – “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ’’

Διαθέσιμα ύψη ανά φύλλο : 0,80m – 1,00m – 1,20m – 1,50m – 1,80m – 2,00m

Διαθέσιμα μήκη ανά φύλλο : 2,50m

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΤΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.