Συνδέσεις Σωλήνων και Λοιπά Εξαρτήματα

Με  τους  συνδέσμους  μπορείτε μόνοι σας να συναρμολογήσετε γρήγορα, οποιαδήποτε κατασκευή από στρόγγυλη σωλήνα  , χωρίς να χρειάζεστε φιλιέρες, ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα εξαρτήματα. Οι σύνδεσμοι κατασκευάζονται για διατομές της στρόγγυλης σωλήνας Βασικός κανόνας για όλους τους τύπους των συνδέσμων, είναι να μην τρυπιέται ο σωλήνας αφού η τεχνική τους στηρίζεται στη σύσφιξη.

Η απλή σύνδεση χρησιμοποιείται σε ποσοστό 80% στις περισσότερες κατασκευές διότι είναι το βασικό εξάρτημα για τη συναρμολόγηση όλων των αντικειμένων.

Χρησιμοποιείται για να συνδέει τρεις σωλήνες δημιουργώντας γωνία 90 μοιρών. Συνήθως την κάθετη με δύο οριζόντιες ή και το αντίθετο.

Η αντιρίδα στηρίζει τους σωλήνες με μεγάλο μήκος για να συγκρατούν περισσότερο βάρος.

Η βάση χρησιμοποιείται για το βίδωμα του σωλήνα κάθετα στο έδαφος ή τον τοίχο.

Η βάση 45 μοιρών χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε τις αντιρρίδες που καταλήγουν στο έδαφος όταν δεν τις βυθίζουμε στο μπετόν.

Η τετράγωνη σύνδεση διασταυρώνει δύο σωλήνες διαφορετικού ή ίδιου μεγέθους (οριζόντια-κάθετα).

Η ένωση παίζει τον ρόλο της μούφας,ενώνει δηλαδή δύο σωλήνες της ίδιας διάστασης. Έτσι δεν έχουμε καθόλου ρετάλια.

Ο Σταυρός χρησιμοποιείται για τη διασταύρωση τριών σωλήνων. Η μια περνάει κάθετα και οι άλλες δύο την ακουμπούν οριζόντια και το αντίθετο.

* Για ειδικά τεμάχια σύνδεσης παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας