Σε περιφράξεις στις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός ασφαλείας χρησιμοποιείται ένα είδος αγκαθωτού συρματοπλέγματος το οποίο αποτελείται από τον κορμό, ο οποίος κατασκευάζεται από δυο γαλβανιζέ συστριμενα σύρματα και τεσσάρων ακίδων αγκάθια σε κοντινά διαστήματα πάνω στον κορμό κατά ASTM A 121.

Μπορεί να προσδεθεί στην υπάρχοντα περίφραξη ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα σαν γραμμή φράγματος.

Διατίθεται σε

d=1.60mm  / 100m ή 200m/R

d=2.00mm  /   65m ή 130m/R

 & σε δυο κατηγορίες όσον αφορά το γαλβανισμό του.
Zinc coating (Common)   : >   30 gr/m²
Zinc coating (Heavy Galvanized) :  >215 gr/m²

Ποιότητα μετάλλου κατά ASTM Α510Μ, SAE 1006 και SAE 1008
Η ποιότητα γαλβανισμού είναι σύμφωνα με DIN 1548 &  EN 10244-2