ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 8 mm

ΣΥΝΘΕΣΗ: 6*7+IWRC ( EN 12385-4 )

ΦΟΡΑ ΠΛΟΚΗΣ: ΔΕΞΙΑ         

ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ:1,770Ν/mm2

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ: Zn99.9% or  Zn95%AL5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ: ΕΝ 10264-2 , ΕΝ 10244-2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ   ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ: 40,7 ΚΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 10 mm

ΣΥΝΘΕΣΗ: 6*7+FC ( EN 12385-4 )

ΦΟΡΑ ΠΛΟΚΗΣ: ΔΕΞΙΑ

ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ:1,770Ν/mm2

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ:Zn99.9% or  Zn95%AL5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ: ΕΝ 10264-2 , ΕΝ 10244-2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ: 63,0  ΚΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12 mm

ΣΥΝΘΕΣΗ: 6*19+IWRC  ( EN 12385-4 )

ΦΟΡΑ ΠΛΟΚΗΣ: ΔΕΞΙΑ

ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ:1,770Ν/mm2

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ: Zn99.9%  or  Zn95%AL5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ: ΕΝ 10264-2 , ΕΝ 10244-2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ: 90,7   ΚΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 16 mm

ΣΥΝΘΕΣΗ: 6*19+IWRC  ( EN 12385-4 )

ΦΟΡΑ ΠΛΟΚΗΣ: ΔΕΞΙΑ     

ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ:1,770Ν/mm2

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ: Zn99.9% or  Zn95%AL5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ: ΕΝ 10264-2 , ΕΝ 10244-2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ: 161,0   ΚΝ