Γαλβανισμένο πλέγμα κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και άλλων χρήσεων (Κουνελόσιτα) με βρόγχους ορθογωνικού ή τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένους από ηλεκτροσυγκολλητό ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα.