Τα συρματοκιβώτια ή gabions (από το ιταλικό gabbione που σημαίνει “μεγάλο κλουβί”), κατασκευάζονται από χαλύβδινο σύρμα υψηλής ποιότητας( Class A ) & για την ενίσχυση τους στις ακμές τους χρησιμοποιείται υψηλής ποιότητας ( Class A ) σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου απ ότι το σύρμα πλέξης.

Eίναι ένα κιβώτιο που γεμίζεται με πέτρες ή σκυρόδεμα για χρήση σε αρχιτεκτονικές-δομικές εργασίες, εργασίες οδοποιίας, στρατιωτικών εφαρμογών, εξωραϊσμούς, τοίχους αντιστήριξης,ηχοφράγματα, προσωρινούς αντιπλημμυρικούς τοίχους, φιλτράρισμα λάσπης από απορροές, για μικρά ή προσωρινά/μόνιμα φράγματα, εκτροπή ποταμών ή επένδυση καναλιών και πλήθους άλλων εφαρμογών.

* κατόπιν παραγγελίας παράγονται και συρματοκιβώτια σε ειδικές διαστάσεις

 

STANDARDS

EAD 200019-00-0102 Hexagonal Woven Mesh Gabion Boxes and Mattresses

EN 1990:2002+A1:2005+AC:2010 Eurocode 0: Basis of Structural Design

EN 10204:2004 Metallic products. Types of inspection documents

EN 10218-1:2012 Steel wire and wire products. General. Part 1: Test methods

EN 10218-2:2012 Steel wire and wire products. General. Part 2: Wire dimensions and tolerances

EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting. Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes

EN 10244-1:2009 Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. Part 1: General principles

EN 10244-2:2009 Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

EN 10245-1:2011 Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 1: General rules

EN 10245-2:2011 Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 2: PVC finished wire

EN ISO 9223:2012 Corrosion of metals and alloys. Corrosivity of atmospheres. Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012)

EN ISO 9224:2012 Corrosion of metals and alloys. Corrosivity of atmospheres. Guiding values for the corrosivity categories (ISO 9224:2012)