ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ H ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το σύρμα απο το οποίο κατασκευάζονται έχει υποβιβαστεί – τραβηχτεί απο χονδρόσυρμα ποιότητας SAE 1006 Ή SAE 1008 σε κουτιά των 5kg