Το πλέγμα επένδυσης πρανών μπορεί να εγκατασταθεί σε βραχώδεις επιφάνειες, που υπόκεινται σε συνεχείς πτώσεις βράχων ως μια συνεχής & παθητική «κουρτίνα» που κρέμεται ελεύθερα. Το ελεύθερο πλέγμα επένδυσης πρανών έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί αντί να αποτρέπει την πτώση των βράχων.

Ως εναλλακτική λύση στο ελεύθερο πλέγμα επένδυσης πρανών, μπορούν να κατασκευαστούν ενεργητικά συστήματα συγκράτησης. Το πλήρες αγκυρούμενο πλέγμα επένδυσης πρανών χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυρώσεων σε βράχο για την αποφυγή περαιτέρω πτώσης βράχου.

Όλα τα πλέγματα προστασίας πρανών που παρέχονται από την Λ.ΜΩΛΙΩΤΗΣ ΙΚΕ είναι υψηλής αντοχής με αντιδιαβρωτική προστασία για να ταιριάζουν στις ανάγκες του πελάτη, εξασφαλίζοντας επαρκή διάρκεια ζωής και αντοχή σε ζημιές.

* κατόπιν παραγγελίας παράγονται και πλέγματα σε ειδικές διαστάσεις

STANDARDS

EAD 230008-00-0106 Double twisted steel wire mesh reinforced or not with ropes

EN 10204 Metallic products. Types of inspection documents

EN 10218-1 Steel wire and wire products. General. Part 1: Test methods

EN 10218-2 Steel wire and wire products. General. Part 2: Wire dimensions and tolerances

EN 10223-3 Steel wire and wire products for fencing and netting. Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes

EN 10244-1 Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. Part 1: General principles

EN 10244-2 Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

EN 10245-1 Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 1: General rules

EN 10245-2 Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 2: PVC finished wire

EN ISO 6988 Metallic and other nonorganic coatings. Sulphur dioxide test with general condensation of moisture

EN ISO 9223 Corrosion of metals and alloys. Corrosivity  of atmospheres. Classification, determination and estimation

EN ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests