Εγκάρσια & διαμήκη σύρματα δομικών πλεγμάτων, B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2, (BSt500M κατά DIN 488).