Οι αμπελουργικοί πάσσαλοι είναι σε σχήμα Ωμεγα και γαλβανισμένοι. Παρέχουν στους αμπελοκαλλιεργητές πολλές εφαρμογές. Τα μήκη τους είναι 2.00m , 2.20 m και 2.50 m. Περιλαμβάνουν πλαινές προεξοχές  για τα σύρματα και κεντρικές τρύπες για τα σύρματα αλλά και για τα λαμάκια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Αντοχή στο χρόνο.
  • Οικολογικό αποτέλεσμα στην καλλιέργεια.
  • Ευκολία στην τοποθέτηση.
  • Υποστήριξη στις καλλιέργειες.
  • Σταθερότητα στην τοποθέτηση.
  • Αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και στις συνθήκες συμπεριφοράς του αμπελιού.

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ  ΑΜΠΕΛΟΥ

  • Τρίκλωνο συρματόσχοινο

3 wires* 1.10mm (d=2.20mm Total) Galvanized 1000m/Roll (24kg)

  • Πολύκλωνο συρματόσχοινο

19wires * 0.60m (d=2.20mm Total) Galvanized 500m/Roll (26kg)